Vägen till körkortet

En liten vägledning om hur vägen till ditt körkort kan se ut. Du kan klicka på de olika symbolerna för att veta mer.

Körkortstillstånd

För att börja övningsköra så måste du ha ett giltigt körkortstillstånd.
Ansök om det här.

Handledarutbildningen

Sedan så måste du ha gått handledarkursen.
Den kan du läsa om här.

Handledarutbildning

Syftet med kursen är att du som handledare ska få tips och råd om hur du på ett effektivt och pedagogiskt sätt kan lära din elev att köra bil. Vi tipsar om hur du kan lägga upp en utbildningsplan, lämpliga övningsområden, hjälpmedel, bra kursmaterial, vilka krav Transportstyrelsen har med mera. Dessutom får du som handledare insikt i trafiksäkerhetstänkande och möjlighet att ställa frågor om trafikregler med mera. Vi tror att ett samarbete mellan trafikläraren och handledaren kan gynna elevens inlärningsförmåga.

Riskettan

Efter det så är det dags att göra riskettan.
Här hittar du information om det.

Riskutbildning del 1

Utbildningen belyser risker som är speciella för bilförare och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar dem och hur de kan undvikas då.

Vid varje kurstillfälle är det max 16 deltagare för att alla ska ges möjlighet att fördjupa sig och bli medvetna om andras och eget riskbeteende och hur man kan undvika det.

Efter utbildningen ska du känna till följande om rattfylleri, droger och trötthet:

  • Omfattning
  • Regler för rattfylleri och trötthet
  • Risker
  • Olika gruppers olycksrisker
  • Konsekvenser
  • Hur stress påverka

För att bli godkänd krävs att du:

  • Kan styrka din identitet med en giltig legitimation
  • Deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.

                                                       

Körlektioner

Vid detta stadie har du kommit halvvägs och har lärt dig grunderna i att köra.
Du kan kolla in våra körpaket här.

                                                       

Teori

Parallellt med dina körlektioner så är det även dags för dina teorilektioner.

                                                      

Risktvåan

Nu har du kommit långt och det är dags för riskutbildning del 2 som är halkan.

Riskutbildning Del 2 Personbil – Halkan

Riskutbildning Del 2 är ett obligatoriskt moment för den som vill bilkörkort. Det är viktigt att planera in ”halkkörningen” i slutet av sin utbildning då det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Genom utbildningen får du uppleva svårigheterna med körning på halt underlag samt körning under andra förhållanden. Utbildningen syftar också till att ge insikt kring möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning, samt skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.

Syftet är inte i första hand att lära sig häva en sladd utan att bli medveten om riskerna med körning som leder till en sladd. Målet med utbildningen är att ge självkännedom och kunskap för att undvika riskfyllda situationer. Riskutbildningen hålls vanligen på svenska, om tolk behövs måste detta meddelas i god tid till trafikskolan.

Efter genomförd utbildning rapporterar trafikövningsplatsens personal in ditt intyg till Trafikverket. Intyget är giltigt i 5 år.

Kom ihåg!
Ta med dig godtagbar och giltig legitimation till riskutbildningen.

                                                                      

Teoriprov

Nu är målet i sikte, nu återstår bara körprovet.
Du kan läsa mer om hur du bokar prov här.

Uppkörning

Sanningen ögonblick! Men vi litar på att vår expertis och vägledning tillsammans med ditt engagemang tar dig igenom denna stund.
Läs mer om hur du bokar uppkörning här.

Meny